Námsmat

Námsmat:
Nemendur fá einkunnarspjald að vori þar sem viðkomandi kennari gefur einkunn fyrir hljóðfæraleik, tónfræði og ástundun. Aðaleinkunn er meðaltal þessara þriggja þátta.
Nemendur fá einnig skriflega umsögn frá kennara þar sem hann metur árangur vetrarins. Nemendur taka ekki önnur próf en stigspróf.

Einkunnir eru gefnar í heilum og hálfum tölum á skalanum 1-10 þar sem 9-10 er ágætiseinkunn, 8-9 gott, 5-7 sæmilegt og undir 5 slaklegt.

Áfangar og próf:
Hverjum megináfanga lýkur með áfangaprófum, þ.e. grunnprófi, miðprófi og framhaldsprófi, annars vegar í hljóðfæraleik og hins vegar í tónfræðigreinum. Jafnframt er heimilt að skipta námsferlinu í smærri áfanga eða stig. Áfangaprófum er ætlað að tryggja ákveðnar lágmarkskröfur í námi, festu og aðhaldi. Ljúka þarf báðum hlutum hvers áfangaprófs áður en heimilt er að þreyta það næsta. Til þess að ljúka framhaldsprófi þarf nemandi auk þess að halda sjálfstæða tónleika.
Grunnnám: fornám og I-III stig
Miðnám: IV-V stig
Framhaldsnám: VI-VII stig